دفتر مرکزی: تهران - م انقلاب-ساختمان اردیبهشت ط 5 واحد 10

 

 

  شماره های تماس:66469673,66460758,66174119        

 

                   t.me/sahacctvco                                             mail:info@sahasecurity.com                           

                         

                    10000066469673 :  SMS