دستگاه DVR چهار.هشت .شانزده کاناله فول

پشتیبانی تا چهار هارد

در دو سری NوP

دارای خروجی صدا‚VGA.HDMI

دارای انتقال تصویر رایگان رو موبایل